برای ثبت سفارش یا خرید گل به صورت تلفنی با تلفن ثابت: 41 62 04 86 یا همراه  28 93 717 0912 تماس بگیرید.

شماره کارت: 9461 – 8930 – 1211 – 6274

شماره حساب: 42868001

شماره شبا: IR93,0550,0170,0010,6042,8680,01

بانک اقتصاد نوین به نام مهدی گندمی