آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان 21 وزرا، پلاک9، واحد 3.

تلفن ثابت: 41 62 04 86

شماره همراه: 28 93 717 0912