مهر 4, 1401
تکثیر بامبو

2 راه آسان برای تکثیر بامبو

2 راه آسان برای تکثیر بامبو  اساساً سه روش برای تکثیر بامبو وجود دارد که شامل گرفتن قلمه از ریشه های ریزوماتوز، برداشتن قلمه از ساقه های جوان (ساقه) می باشد. در اکثر موارد، قلمه های ریشه سریع ترین و ساده ترین راه برای تکثیر بامبو هستند. یافتن دانه‌ها دشوار […]