فروردین 23, 1400
گیاه خرفه

نکاتی در مورد گیاه خرفه

گیاه خرفه معمول ، Portulaca oleracea ، گیاهی بسیار متغیر در خانواده خرفه (Portulacaceae) با پراکندگی گسترده است. اگرچه به احتمال زیاد بومی آفریقای شمالی ، […]