آذر 24, 1399

شب یلدا

شب یلدا تاریخچه شب یلدا یلدا در ریشه از ولد میاید و به معنای تولد هست و ریشه اش برمیگردد به زبان سیریایی و از زبان […]
تیر 8, 1399
دسته گل معذزت خواهی

دسته گل معذرت خواهی

معذرت خواهی تاثیر گذار با دسته گل و هدیه گاهی تنها گفتن یک جمله کوتاه برای عذر خواهی هرچند بار معنایی زیادی داشته باشد نمی تواند […]
خرداد 17, 1399
دسته گل عاشقانه

دسته گل عاشقانه

دسته گل عاشقانه برای عشقی جاودان گل ها علاوه بر زیبا و رویایی بودن پیام آور احساسات عاشقانه ای هستند که بر زبان آوردن آن برای […]