آبان 17, 1399
ویژگی‌های گل رز پارک ‌لند و کاربرد‌های آن

ویژگی‌های گل رز پارک ‌لند و کاربرد‌های آن

برخی از گل‌ها در برابر شرایط سخت آب و هوایی از مقاومت و پایداری بالایی برخوردار هستند و می توانند در این مناطق رشد کرده و شکوفه بدهند. گل رز پارک ‌لند یکی از این گل‌ها است و این ویژگی را دارد.بوته های این گل بیشتر در ایستگاه تحقیقاتی و کشاورزی […]