مهر 23, 1401
متن کارت پستال

چگونه متن کارت پستال‌ بنویسیم

چگونه متن کارت پستال‌ بنویسیم متن کارت پستال‌ را اینگونه می توانید شروع کنید: معمولاً پیام تبریک را با عبارتی شروع می‌کنیم که خطاب به طرف مقابل باشد. می‌توانید پیام را فقط با نام گیرنده‌ی هدیه هم شروع کنید. نمونه های زیر را ببینید:   فروغ چشمان من فروغ چشمان من […]