مرداد 20, 1400
پیچ خوردن برگ پوتوس

علت لوله شدن یا پیچ خوردن برگ پوتوس

علت لوله شدن یا پیچ خوردن برگ پوتوس آیا پوتوس ها را بر اساس این واقعیت که آنها بسیار مستقل هستند و نگهداری کمی دارند انتخاب کرده اید ، اما متوجه شده اید که برگ های پوتوس شما دیوانه وار پیچ خورده یا لوله شده است؟ در ادامه شما را […]