شهریور 31, 1399
گل آنتوریوم

روش تکثیر کاشت و نگهداری گل آنتوریوم  

گل آنتوریوم که به پالت نقاش نیز معروف است، یکی از مهم ترین گل های تجاری می باشد که پتانسیل صادراتی بالایی دارد. آنتوریوم  به  انگلیسی (Anthurium) نام یک جنس از گیاهان استوایی بومی کشورهای آمریکای مرکزی، جنوبی و حوزه دریایی کارائیب و به ویژه مکزیک، آرژانتین، اوروگوئه، جزایر دریایی […]