اسفند 4, 1399
گل رز هفت رنگ

چگونه گل رز هفت رنگ ایجاد کنیم

ما به هویج بنفش ، گل کلم نارنجی و چیزهایی از این موارد عجیب غریب عادت کرده ایم ، اما چه کسی انتظار گل رز هفت رنگ را داشت؟ در نگاه اول ، این گل رزها جعلی به نظر می رسند. اما آنها در واقع گل رزهای زنده هستند ، […]