گلدان رز سفید ماندگار کد 397

2,470,000 تومان3,570,000 تومان