اسفند 24, 1399
گیاه آگلونما

نگهداری از گیاه آگلونما

در حالی که اکثر گیاهان آپارتمانی برای تأمین شرایط مناسب رشد (نور ، دما ، رطوبت و …) به کمی تلاش نیاز دارند ، پرورش گیاهان آگلونما می تواند حتی یک باغبان خانگی تازه کار را مانند یک متخصص جلوه دهد. این گیاه  با شاخ و برگ گرمسیری یکی از […]