بهمن 28, 1399
گل ارکیده کاتالیا Cattleya

چگونه گل ارکیده کاتالیا Cattleya را پرورش دهیم

وقتی بسیاری از مردم به ارکیده فکر می کنند ، احتمالاً گلی از تیره ارکیده کاتالیا (Cattleya) را تصور میکنند. گل ارکیده Cattleya به طور معمول […]