مهر 8, 1399
گل استرزیا

پرورش نگهداری و کاشت گل استرزیا

گل استرزیا یا گل پرنده بهشتی یکی از گل های زیبای مناطق گرمسیری، گل استرزیا به انگلیسی strelitzia  است که به نام گل پرنده بهشتی نیز نامیده می شود. این گل عمدتا در مناطق جنوب آفریقا روییده و به صورت دسته های گروهی در کنار هم رشد می کنند. شکل […]