مهر 8, 1399
گل استرزیا

پرورش نگهداری و کاشت گل استرزیا

گل استرزیا یا گل پرنده بهشتی یکی از گل های زیبای مناطق گرمسیری، گل استرزیا به انگلیسی strelitzia  است که به نام گل پرنده بهشتی نیز […]