دی 21, 1399

چگونه گل های بوگنویلا را پرورش دهیم

شکوفه های زیبای بوگنویلا در اصل از خود گل تشکیل نشده اند. درعوض ، دقیقاً مانند “شکوفه های poinsettia” ، شاخه های پوشیده از گل (معمولاً) […]