شهریور 3, 1400
علت گل ندادن شمعدانی

علت گل ندادن شمعدانی در تابستان

شمعدانی  گیاهانی مقاوم در برابر خشکسالی و گرما هستند که بیشتر گونه های بومی آفریقای جنوبی هستند و می توانند در تمام طول سال در آب و هوای گرم با شرایط مناسب گلها را به نمایش بگذارند.علت گل ندادن شمعدانی ها به دلیل مرطوب بودن خاک ، سایه زیاد ، […]