بهمن 21, 1399
گل رز شارون

مشخصات گل رز شارون

گل رز شارون (Hibiscus syriacus) شکوفه های زیادی را بوجود می آورد و گلهای جذاب آن نقطه اصلی فروش آن است. گلهای آن مانند سایر انواع […]