بهمن 21, 1399
گل رز شارون

مشخصات گل رز شارون

گل رز شارون (Hibiscus syriacus) شکوفه های زیادی را بوجود می آورد و گلهای جذاب آن نقطه اصلی فروش آن است. گلهای آن مانند سایر انواع گیاهان گل سرخ دارای برجستگی قابل توجهی است. ویژگی دیگری که به بوته می دهد دوره شکوفایی نسبتاً دیررس آن است (در بسیاری از […]