مرداد 31, 1400
چرا گیاه سانسوریا رشد نمی کند | علت رشد نکردن گیاه سانسوریا

چرا گیاه سانسوریا رشد نمی کند ؟

دلیل رشد نکردن گیاه سانسوریا این است که به دلیل دمای خنک ، سطح کم نور و طول روز کوتاهتر در حالت خفته است. گیاهان مار یا سانسوریا تنها در صورتی قابل رشد هستند که دمای اتاق بالای 16 درجه باشد و ساعات کافی از آفتاب روشن غیر مستقیم وجود […]