اسفند 10, 1399
دلایلی که گل ارکیده شکوفا نمیشود

دلایل رایجی که گل ارکیده شکوفا نمی شود و چگونه آنها را برطرف کنیم

به استثنای ارکیده های خاصی مانند لودیزیا ، باغداران معمولاً برای باغ خود ارکیده نمی کارند. ناامیدکننده است که هر روز  به گل ارکیده خیره شوند و حسرت گلهایی را که هرگز ظاهر نمی شوند را بخورند. حتی دیدن یک ارکیده در حال رشد جوانه هایی که می لرزند و […]