اسفند 9, 1399
گل ارکیده Phalaenopsis

پرورش گل ارکیده Phalaenopsis

گروه ارکیده شامل چندین صد جنس مختلف و هزاران گونه است ، اما اکثر مردم از طریق تیره Phalaenopsis با ارکیده ها آشنا می شوند ،مخصوصاً که ارکیده های خوبی برای مبتدیان است. این گیاهان برگهای ضخیمی دارند که به راحتی نیز شکوفه میدهند – گل ارکیده Phalaenopsis در بسیاری […]