اسفند 9, 1399
گل ارکیده Phalaenopsis

پرورش گل ارکیده Phalaenopsis

گروه ارکیده شامل چندین صد جنس مختلف و هزاران گونه است ، اما اکثر مردم از طریق تیره Phalaenopsis با ارکیده ها آشنا می شوند ،مخصوصاً […]