اسفند 23, 1399
گیاه قاشقی

راهنمای مراقبت از گیاه قاشقی (Peperomia Magnoliifolia)

امروز ما در حال بحث در مورد گیاه کوچک Peperomia هستیم که به گیاه قاشقی با نام علمی Peperomia Magnoliifolia معروف است (Pep-er-ROH-mee-uh Mag-noh-lee-eye-FOH-lee-uh). این گیاه همچنین به عنوان Spoonleaf Peperomia و Desert Privet در میان باغبانان معروف است. این گیاه با بسیاری از شرایط مختلف سازگار است  و این […]