آبان 12, 1401
گل نیلوفر

نحوه کاشت و نگهداری گل نیلوفر

روش کاشت گل نیلوفر در گلدان گل نیلوفر یکی از زیباترین و  محبوب ترین گلها است، می توانید این گل را با ظاهری زیبا و گرمسیری، پروررش دهید که در واقع این امر آسان است. این گل مقاوم به سرما تا منطقه 5را می توانید در فضای باز بگذارید!این گل […]