فروردین 24, 1400
گل نرگس

چگونه گل نرگس پرورش دهیم

گل نرگس قلبی یکی از آسانترین و محبوب ترین پیازهای بهاری برای پرورش است. گرچه به طور معمول با شکوفه زرد آفتابی مشخص همراه است ، […]