اکتبر 18, 2020
پرورش گل رز در گلدان

پرورش گل رز در خانه

آیا می دانید می توانید گل رز را به عنوان گیاهان آپارتمانی نگهداری کنید؟ اگر بتوانید شرایط مناسبی را برای گیاه خود فراهم کنید ، پرورش گل رز در خانه مطمئناً امکان پذیر است. رایج ترین نوع گل رز که ادامه مطلب