سپتامبر 21, 2020
گل میمون

روش نگهداری و نکات مربوط به کاشت گل میمون

گل میمون

گل میمون با داشتن مدل‌های مختلف برگ مانند برگ قاعده‌ای، متقابل و متناوب یک گل زینتی محسوب می‌شود، این گل یکساله و یا چند ساله است و بیشتر در ناحیه اطراف مدیترانه یافت می‌شود اما می توان آن … ادامه مطلب