بهمن 5, 1399
چگونه گل های آماریلیس (Hippeastrum) را پرورش دهیم

چگونه گل های آماریلیس (Hippeastrum) را پرورش دهیم

شکوفه های بزرگ گل آماریلیس ، بومی مناطق گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی است و نتیجه پرورش دقیق هیبرید ها از طریق تلاقی چندین گیاه از […]