اسفند 19, 1399
گل گلوریوزا لیلیوم

گل گلوریوزا لیلیوم : پرورش ، کاشت و نگهداری

گل گلوریوزا لیلیوم  به انگلیسی Gloriosa ، یک لیلیوم واقعی نیست ، اما گل هایی شبیه لیلیوم دارد و از این طریق نام عمومی خود را […]