فروردین 24, 1400
گل نرگس

چگونه گل نرگس پرورش دهیم

گل نرگس قلبی یکی از آسانترین و محبوب ترین پیازهای بهاری برای پرورش است. گرچه به طور معمول با شکوفه زرد آفتابی مشخص همراه است ، اما در واقع بیش از 50 گونه و بیش از 25000 رقم یا هیبرید گل نرگس ثبت شده است. گل نرگس  گل نرگس در […]