مهر 7, 1399
گل ژربرا

گل ژربرا و نکاتی در مورد کاشت و نگهداری و پرورش ژربرا

گل ژربرا نوعی گل مروارید است که از آفریقا منشا می گیرد. در حال حاضر ، در سراسر جهان کشت می شوند و به دلیل رنگ­های […]