سپتامبر 30, 2020
گل رز هلندی

گل رز هلندی

گل رز هلندی

رزهلندی نوعی گل در جهان است که بیشتر در گلخانه کشت می‌شود. این نوع گل زیبا و همه پسند است.  گل رز هلندی تقاضای زیادی در بازارهای ملی و بین المللی دارد بنابراین کاشت گل رز هلندیادامه مطلب