سپتامبر 23, 2020
گل کرزنتیا

پرورش و نگهداری انواع گل کرزنتیا

نماد گل کرزنتیا

با خنک شدن هوا و آمدن پاییز مراکز پرورش گل و باغ ها تپه هایی از گل های درخشان قرمز، زرد، بنفش و… را به نمایش می گذارند که گل کرزنتیا از گل های اصلی باغ های … ادامه مطلب