اردیبهشت 1, 1400

نحوه پرورش گل سیکلامن در گلدان

سیکلامن به انگلیسی (Cyclamen persicum) گیاهی ریز گل است که روی ساقه های بلند در بالای شاخ و برگ گیاه کشیده شده است گل سیکلامن دارای […]