دی 21, 1399

چگونه گل های بوگنویلا را پرورش دهیم

شکوفه های زیبای بوگنویلا در اصل از خود گل تشکیل نشده اند. درعوض ، دقیقاً مانند “شکوفه های poinsettia” ، شاخه های پوشیده از گل (معمولاً) از سه پوست تشکیل شده اند که هنگام شکوفه تغییر رنگ می دهند. گل کوچک ، قسمت لوله ای که به رنگ سفید یا […]