دی 27, 1399
گل زنبوری

گل زنبوری : پرورش و نگهداری گل Statice

برخی از نام های رایج لیمونیوم یا گل زنبوری  شامل Sea Pink ، Sea Lavender ، Caspia و Statice میباشد ، زمان شکوفایی به گونه های لیمونیوم بستگی دارد و از اواخر بهار تا پاییز متفاوت است.این یک گل دوست داشتنی و رنگارنگ در باغ است. این یک گل استثنایی […]