دی 27, 1399
گل زنبوری

گل زنبوری : پرورش و نگهداری گل Statice

برخی از نام های رایج لیمونیوم یا گل زنبوری  شامل Sea Pink ، Sea Lavender ، Caspia و Statice میباشد ، زمان شکوفایی به گونه های […]