دی 23, 1399
گل رز Knockout : پرورش و نگهداری گل رز حذفی

گل رز Knockout : پرورش و نگهداری گل رز حذفی

آیا به دنبال یک روش ساده و در عین حال زیبا برای منظره سازی در خانه خود هستید؟ بوته های گل رز Knockout یا گل رز حذفی می تواند راه حل باشد. همین در اول کار بگوییم که بوته های گل رز Knockout  هیچ شباهتی به انواع دیگر گل رز […]