اسفند 6, 1399
گل ببر

چگونه گل ببر پرورش دهیم

بیش از 50 نوع گل در جنس پیازدار و نمایشی Tigridia وجود دارد. مشهورترین و پرورشی ترین گیاه Tigridia pavonia است که بیشتر به عنوان گل ببر شناخته می شود.اگر به دنبال یک گل با سهولت رشد هستید که در طی ماه های تابستان شکوه از رنگ روشن را به […]