رز جاودان کد 31

785,000 تومان

رنگ گل رز جاودان فقط هفت رنگ و  قرمز موجود میباشد.