آبان 12, 1401
شرایط کاشت و نگهداری گل نرگس

شرایط کاشت و نگهداری گل نرگس

شرایط کاشت و نگهداری گل نرگس شکوفه‌های زرد گل نرگس مژده آمدن بهار را می‌دهند. این گل در اواخر پاییز کاشته می‌شود و در اواخر زمستان یا اوایل بهار گل باز می‌کند. نرگس از 4 تا 6 گلبرگ به همراه یک تاج مرکزی شبیه به شیپور تشکیل شده‌است. این گل […]
فروردین 24, 1400
گل نرگس

چگونه گل نرگس پرورش دهیم

گل نرگس قلبی یکی از آسانترین و محبوب ترین پیازهای بهاری برای پرورش است. گرچه به طور معمول با شکوفه زرد آفتابی مشخص همراه است ، اما در واقع بیش از 50 گونه و بیش از 25000 رقم یا هیبرید گل نرگس ثبت شده است. گل نرگس  گل نرگس در […]