اردیبهشت 4, 1400
نحوه تعویض گلدان کاکتوس

نحوه تعویض گلدان کاکتوس

تعویض گلدان کاکتوس کاکتوس ها گیاهان خانگی با نگهداری کم هستند که به ندرت به تعویض گلدان نیاز دارند ، اما هنگام انجام ، اطمینان از […]
بهمن 14, 1399
نکات مهم در نگهداری کاکتوس

نکات مهم در نگهداری از کاکتوس ها

1) گلدان: گلدانی پیدا کنید که زهکشی خوبی داشته باشد. گلدان هایی که در کف آنها سوراخ شده است به تخلیه آب اضافی کمک می کند. […]
بهمن 6, 1399
چگونه گیاه کاکتوس خانه را به شکوفایی تشویق کنم؟

چگونه گیاه کاکتوس خانه را به شکوفایی تشویق کنم؟

چگونه گیاه کاکتوس خانه را به شکوفایی تشویق کنم؟ وقتی آن را خریدم شکوفا شد ، اما از آن زمان تاکنون شکوفا نشده است!! کاکتوس های […]